Valberedningen

Riktlinjer för valberedningen / Valberedningen skapar styrelsen

Valberedningen är medlemmarnas viktigaste instrument för att skapa och bibehålla en fungerande styrelse som på ett kvalificerat och tryggt sätt kan hantera föreningens verksamhet framöver. Ofta är det valberedningen som tar initiativ till ett nödvändigt förändringsarbete. Valberedningen har alltså en nyckelfunktion och dess uppgift är bl.a. att från den stund den utses, fram till nästa årsstämma, analysera hur den sittande styrelsen arbetar. Valberedningens arbete pågår därmed parallellt med styrelsens arbete under hela det år den är vald för. Att sammankalla valberedningen några veckor före stämman räcker alltså inte. Valberedningen ska hålla ett antal möten jämnt fördelat över året, och dessa protokollförs, eller dokumenteras på annat sätt, så att alla medlemmar före årsstämman kan ta del av hur valberedningens arbete bedrivits.

  • Valberednings medlemmar
    Annika Blomhage, Besnik Ibishi
    Valberedningen når ni på brfarvid@gmail.com

Observera att om ni ska kontakta förningen eller styrelsen måste ni ta kontaktat med förvaltaren ej med Annika eller Besnik.

forvaltare@brf-arvid.se eller http://www.brf-arvid.se/felanmalan