Styrelsearbete

Styrelsearbete
 
Styrelsen håller normalt möte den andra MÅNDAGEN i månaden varje månad. Är du intresserad av att delta i styrelsearbetet kontakta då Valberedningen. Valberedningen tar löpande in tips på kandidater inför kommande val av styrelse.
 
Att sitta i en styrelse är att bygga din egen framtid.
Engagemang är något riktigt fint. Människor som ger av sin tid gör det för att påverka sådant de tror på. De är viktiga kuggar i demokratins maskineri.
Den principen gäller i högsta grad vår gemensamma boendemiljö. Om det inte finns människor som bryr sig om hur vi bor – hur våra gårdar ser ut, i vilket skick trappuppgångarna är, vilken service föreningen har rätt att kräva, vilken tele- och datateknik man ska haka på, hur underhållet ska skötas – då rasar boendemiljön snabbt samman. Och med det följer minskad trivsel och slitningar.
Engagemang är ofta spontant men måste ibland formaliseras i styrelsearbete på grund av regler och lagar. De beslut en styrelse fattar är viktiga då samtliga boende påverkas. Direkt och indirekt.
Arbetet är också viktigt för varje styrelsemedlem. Engagemang värderas högt i arbetslivet och erfarenhet från styrelsearbete väger tungt hos många arbetsgivare. Du bygger alltså inte bara medlemmarnas framtid i en bostadsrättsförening, utan även din egen.
Välkommen att engagera dig i styrelsearbete inom HSB.
 
Vad innebär det att vara styrelseledamot
Styrelsen bör bestå av personer som har vilja att aktivt verka i föreningen samt även bedöms som omdömesgilla och ansvarsfulla. Annat värdefullt är ifall ledamoten dessutom äger talang, kompetens, erfarenhet och skicklighet inom områden som främjar föreningen och dess utveckling. Styrelsearbetet innebär: att ordförande leder styrelsen, verksamheten samt dess utveckling. Att viceordförande tar reda på allt som händer och är på gång att hända inom föreningen för att där igenom kunna ersätta ordförande vid dennes frånvaro. Att studieorganisatören tar initiativ till studie- och fritidsaktiviteter samt uppmuntrar medlemmar/boende till deltagande. Att sekreteraren skriver protokoll samt håller reda på vad som hänt på tidigare sammanträden, t ex vet vilka ärenden som är bordlagda. Övriga ledamöter får olika uppgifter så som ekonomi ( avgifter betalas i tid, utgifter och intäkter mm). Att vicevärden/ förvaltaren ser till att verkställa styrelsens beslut samt  service till medlemmarna fungerar tillfredsställande. Vicevärden/ förvaltaren sköter även det administrativa arbetet inom föreningen. Brandansvarig ser till att tillsammans med fackman kontrollerar och uppmanar bonde att tänka på säkerheten och risker om olyckan skulle vara framme.
 Arvoden till styrelsen
http://www.bobattre.se/VaraSidorStyrelsearvode.asp?Page=P06
Vad innebär att vara i styrelsen
http://www.bobattre.se/VaraSidorStyrelseRoller.asp
http://www.hsb.se/varmland/styrelsestod-for-br-foreningar/brf-styrelsens-uppdrag