Information till medlemmar

 Informationsbrev HSB Brf Arvid Nr 1 2019-01-23

 Spolplattor Widells & Thomsons väg garage kommer stängasMiljöförvaltningen har lämnat ett besked som styrelsen skjutit upp för att noggrant kolla på vilka alternativ som finns.  Utefter detta har styrelsen kommit fram till att det är alldeles för dyrt för föreningen att tillmötesgå miljöförvaltningens krav dvs nya tankar, gräva upp de gamla, asfaltarbeten, VVS mm. Styrelsen har tagit ett beslut om att stänga spolplattorna den 28 februari 2019.

Tvättider & tvättstugor Styrelsen har tillsammans med förvaltningen undersökt hur man kan på bästa sätt få till fler och lättare åtkomst till tvättider. Detta har vi gjort genom att lyssna på dom boende. Undersökt hur andra föreningar har osv.  Många har svårt att kunna boka en tid. En del bokar och utnyttjar inte sin tvättid osv.

I samband med renoveringen av tvättstugorna kommer även tvättiderna se annorlunda ut framöver på Brf Arvid. Efter vecka 5 kommer ni således se nya tvättider i tavlorna. Eventuellt kommer ni behöva boka om era tider så håll utkik.

Må-Fre

6.30-10.00

08.00-12.00

08.00-12.00

10.00-14.00

12.00-17.00

12.00-17.00

14.00-18.00

17.00-22.00

17.00-22.00

18.00-22.00

 

 

Vi kommer även bli mer stränga framöver med att kontrollera städningen i tvättstugorna. Var noga med att ni lämnar tvättstugan i städat skick enligt instruktionerna som finns i tvättstugan.

Renovering av tvättstugor Vi har gått ut med information i displaytavlorna. Information sitter även i glasmontern vid varje entré.

Displaytavlor Här uppdateras ny information successivt. Ta en titt där innan ni ringer felanmälan eller besöker kontoret.

Festlokal Denna kan ni numera boka via hemsidan. http://www.brf-arvid.se/bokning-av-festlokal/. Och ni som inte har tillgång till dator kan boka via kontoret som tidigare.

Behandling av Personuppgifter i samband med TVÄTTBOKNINGSSYSTEM och MILJÖHUS

HSB Brf Arvid använder sig av elektroniskt passagesystem för inpassering till föreningens hus, miljöhus, tvättbokning mm. Detta innebär att information kan lagras om vilken tagg som har använts vid en viss tidpunkt, till exempel vem som har tvättat i en tvättstuga. Information om vart en viss tagg befunnits vid en viss tidpunkt är en personuppgift om den går att koppla till en fysisk person.

Den som registreras har ett antal rättigheter enligt GDPR. Dessa rättigheter är

Rätt att bli informerad före insamling av personuppgifter.
Rätt att begära tillgång till personuppgifter.
Rätt att veta hur personuppgifter används.
Rätt att få information rättad.
Rätten att bli glömd, dvs. rätt att få informationen raderad vid utträde ur föreningen.
Rätten att kräva att personuppgifter inte används.

För att uppgifter om vem som har tvättat vid vilken tidpunkt ska få registreras, krävs att syftet med registreringen väger upp för det integritetsintrång det innebär att få sina uppgifter lagrade. Föreningens syfte med lagringen är att kunna säkerställa att bland annat föreningens ordningsregler följs.

Ändamålet med att kunna behandla lagrade uppgifter om vem som har tvättat är att de nyrenoverade tvättstugorna ska hållas i ett fint skick, vilket är i allas intresse och för allas trevnad. Uppgifterna kommer inte att användas i de fall någon regelöverträdelse inte förekommit. De åtgärder som kan komma att vidtas vid regelöverträdelser är att föreningen kan anmoda en bostadsrättshavare att vidta rättelse, kräva ersättning för skada etc. Regelöverträdelser som kan föranleda åtgärd enligt ovan kan vara t.ex. misskötsamhet eller skadegörelse i miljöhus eller tvättstuga. Personuppgifterna lagras inte längre tid än nödvändigt och kommer att finnas tillgänglig som längst i två veckor och sedan raderas, för användarnas säkerhets skull och för att de ovanstående rättigheterna ska tillgodoses.

Om du har frågor, kontakta styrelsen genom att skriva brev, Mail eller ställ en fråga på felanmälan. OBS! Dessa frågor skall behandlas på rätt sätt och styrelsen skall ta beslut dvs telefon samtal och muntligt godtas ej.

Detta gäller även för mäklare.

Styrelsen är personuppgiftsansvarig.

HSB Brf Arvid, 746000–0148

Widells väg 5

213 73 Malmö

Kontakt uppgifter till styrelsen och förvaltningen finner ni i er entré.

SPOLPLATTOR widellsväg och Thomsonsväg

Biltvätten i garaget:
Styrelsen tagit ett beslut om att stänga biltvätten i garaget sista februari 2019.

Miljöförvaltningen har lämnat ett besked som styrelsen dessutom skjutit upp på för att noggrant kolla på alternativen. Därefter har styrelsen kommit fram till att det är alldeles för dyrt för föreningen att tillmötesgå miljöförvaltningens krav dvs nya tankar, gräva upp de gamla, asfalt arbeten, VVS mm.

Därför har styrelsen varit tvungna att stänga ner biltvätten i garaget utifrån beslut från miljöförvaltningen.

The environmental administration has left a message that the board has also postponed to carefully examine the alternatives subsequently, the board has concluded that it is far too expensive for the association to meet the requirements of the environmental administration, new thoughts, dig up the old, asphalt works, plumbing etc.. Therefore, the board has had to shut down the car wash in the garage based on decisions from the environmental administration.

// Styrelsen

VIKTIGT MEDDELANDE – IMPORTANT MESSAGE

MESSAGE IN ENGLISH FOLLOWS BELOW

 

DET HAR BRUNNIT PÅ THOMSONSVÄG 22, 24, 26 I KÄLLAREN.

ELDEN ÄR SLÄCKT OCH BRANDKÅREN HAR LÄGET UNDER KONTROLL OCH HAR BARA EFTERSLÄCKNINGSARBETET KVAR.

VI HAR BESTÄLLT SANERING AV TRAPPOR UNDER KVÄLLEN.

VIKTIGT ATT NI INTE GÅR UT I KÄLLARTRAPPAN UNDER KVÄLLEN OCH NATTEN, PGA POLISUTREDNING.

English

IMPORTANT MASSAGE.  IT HAS BURNT ON THOMSON ROAD 22, 24, 26 IN THE CELLAR.

THE FIRE IS OUT. FIRE FIGHTERS TOLD US THAT IT IS UNDER CONTROL NOW.

WE WILL DO SOME REPAIRS IN STAIRS UNDER THE EVENING.

IMPORTANT THAT YOU DO NOT GO IN THE STAIR DURING THE EVENING AND NIGHT, BECAUSE OF POLICE INVESTIGATION.

FÖR MER INFO MÅSTE NI RINGA TILL FÖRVALTNING.

// STYRELSEN

Kivra

DU SOM HAR KIVRA FÅR NU DINA AVIER DIT
HSB Malmö är nu ansluten till den digitala brevlådan Kivra. Det innebär att du som har Kivra slipper pappersavierna och kommer automatiskt att få dina avgiftsavier digitalt i Kivra. Du behöver alltså inte göra ett aktivt val för att detta ska hända.
Detta gäller för dig som har Kivra:
• Den första aviseringen som hamnar i Kivra är i början av december (för avierna januari-mars 2019).• Du som har autogiro som betalningsalternativ kommer att få din specifikation i
Kivra, men pengarna dras automatiskt som tidigare.
Vad är Kivra?
Hur får jag Kivra?
Ladda ner appen eller gå till www.kivra.com för att skaffa Kivra med Mobilt BankID.
Varför har HSB Malmö anslutit sig till Kivra?
2018-11-19
Du får ett e-postmeddelande från Kivra när du får avierna från oss i Kivra.
Därför är det viktigt att du loggar in i Kivra och kontrollerar att dina
kontaktuppgifter stämmer. Du loggar in enkelt med Mobilt BankID.
Vill du inte längre få avierna digitalt, ställer du enkelt om till post för HSB
Malmö i Kivra.
Du som har e-faktura som betalningsalternativ kommer inte att få dina avier i
Kivra.
Kivra är en digital brevlåda. Du som har Kivra får automatiskt dina avgiftsavier från HSB Malmö dit, samt annan post från anslutna företag och myndigheter som du har en relation till (exempelvis Försäkringskassan, Skatteverket och E.ON). Över 2,5 miljoner svenskar får idag sin post i Kivra. Det är gratis, säkert och bra för miljön.
Vi på HSB Malmö vill minska klimatpåverkan och samtidigt erbjuda dig möjligheten att ta emot dina avier från oss digitalt.
Frågor om Kivra?
Besök www.kivra.com eller ring Kivra på 0770-457 000.
Psst…du vet väl om att du även kan betala dina avier smidigt via autogiro och e-faktura? Läs mer på www.hsb.se/malmo/betalning
HSB MALMÖ
Postadress: Turning Torso, 21115 Malmö, Vxl: 0104–423000, www.hsb.se
HSB – där möjligheterna bor

Varför byta stadgar?

Huvudskälen till varför ni ska ändra era stadgar är att:

Texterna har anpassats till aktuell lagstiftning; de nya stadgarna är mer lättbegripliga för era medlemmar; stadgarna stämmer bättre överens med de värderingar som HSB står för i dag och är mer enhetliga inom hela HSB.

Alla texter åldras med tiden. De åldras i den bemärkelsen att samhället ständigt utvecklas. Lagar, språk och värderingar förändras liksom HSB som organisation.

Senaste gången bostadsrättsföreningarnas stadgar reviderades var 2004 efter ändringar i bostadsrättslagen, men någon fullständig genomgång av stadgarna genomfördes inte. På så vis har stadgarna hittills varit ett lapptäcke av olika revisioner.

Gör tillvaron enkel. Med vårt stadgepaket överlåter ni det mesta till oss. HSB

Utbildning till medlemmar

Inbjudan.

Här är de olika datumen som utbildningar kommer att pågå för oss medlemmar på Hsb brf Arvid. Senare kommer vi att dela ut informationen i pappers form och digitala tavlor vi kommer också att presentera en bild på tolkarna.

Har du som medlem någon idé som gör att fler kommer till mötena då är du välkommen att skriva, maila eller ringa till styrelsen. Senast skickar ni en sådan förslag till styrelsen i augusti 2016.

Du & din bostadsrätt på arabiska

Torsdagen den 1 september kl. 18.00 – ca 20.30

 Du & din bostadsrätt på bosniska

Torsdagen den 15 september kl. 18.00 – ca 20.30

Du & din bostadsrätt på engelska

Torsdagen den 29 september kl. 18.00 – ca 20.30

 Var: Festlokal

Föraningen bjuder på vatten och frukt samt lotta ut av eventuella biobiljetter.

Mvh Styrelsen