Ordningsregler m.m.

Ordningsregler

Det är mycket viktigt att gångar och trapphus hålls rena från material och även att man inte kastar reklam på golvet vid postboxarna. Detta görs på grund av vår säkerhet och för att brandrisken i våra hus skall minimeras. Styrelsen utför systematiskt brandskyddsarbete. Enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO), har ägare och nyttjanderättshavare av byggnader eller andra anläggningar det fulla ansvaret för brandskyddet. Kontroller av räddningstjänsten görs regelbundet och det är mycket viktigt att detta följs.
Därför gäller följande regler för allmänna utrymmen som tex trapphus, källarförråd, cykelförråd och vind och balkonger : Obs! Balkonger är en utrymnings väg.

  • Ingenting får förvaras i trapphusen, detta gäller även sådana saker som dörrmattor, tidningspapper, barnvagnar och cyklar, renoverings material, tillfällig husavfall mm.
  • Föremål som hängs på dörren kan vara farliga. Rökutveckling och påskynda bränder.
  • Oljor, spolarvätskor eller andra brandfarliga vätskor får inte förvaras i förrådsutrymmena.
  • Cykelförråden får endast användas och nyttjas av cyklar (inga mopeder, barnvagnar eller andra brandfarliga saker får ställas här) Risken är stor för gas-bildningar. Du får aldrig förvara brandfarliga gaser och vätskor i ditt förråd. Du är skyldig att hålla förrådet låst även om du inte använder det. Självklart får du inte förvara eller placera någonting i gemensamma utrymmen, exempelvis källare, vind eller korridorer.Mopeder och motorcyklar får du inte ha i cykelförrådet. Här hänvisar vi till uthyrnings bara garage- och parkeringsplatser.
  • Se till att dörrarna till vind, källare alltid hålls stängda och låsta; spärra aldrig upp en branddörr.
  • Tvätthallar i garaget skall användas av endast medlemmar som betalar P- plats i garagen ej tillåtet att tvätta andras bilar .Tänk på att föreningen gemensamt står för vatten och el.

Försäkring

Glöm inte att meddela försäkringsbolaget att ni har inglasad balkong, annars täcker inte försäkringen rutorna på den om de skulle gå sönder.

TV, bredband och telefoni

Antenn som sänder

www.comhem.se eller www.ownit.se
Medlemmar väljer man själv om man vill ha TV, bredband och telefoni genom Tv-dosan i lgh eller genom Ownit  fast billigare bredband dosan 100/100 pris info kontakta Ownit. Bredbandet och tillval IP-telefoni och TV dessa kostar separat. Förening har avtal med företaget i 3 år i taget.

Garage

Information 2013-03-06
Prishöjning på garage- och parkeringsplatser Beslut togs på styrelsemötet den 4 mars beträffande avgiftshöjning till 100:-/månad för p-plats utomhus och för garageplats blir avgiften 300:-/månad.. Avgiften gäller fr o m den 1 juli 2013.

Varför höjning
Höjningen medför att medlemmar som inte har p-plats/garage inte är med och betalar för underhåll och drift av garage och p-platser.

Garage platser finns under husen och på markplan.
100 kr mån för markplan och 300 kr mån garage plats kö system.

OBS! Lägenhets innehavaren skall hämta P tillsänd. ID hadlingar krävs.

Cyklar

Föreningen gör regelbundet uppresningar i cykelutrymmena. Vid dessa tillfällen skall cykelinnehavare markera sina cyklar med namn och lägenhetsnummer så att vi vet vilka cyklar som inte ska fraktas bort. Information om detta utgår i god tid till alla lägenhetsinnehavare.

Cyklar skall placeras i cykelkällare eller i cykelställ. De får absolut inte låsas fast i staketet eller i andra staket, dörrar eller dyl. Placering framför entréer får inte förekomma.

Obrukbara (skrot)-cyklar eller sådana som ej används bör förvaras i eget förrådsutrymme.

Observera att mopeder överhuvudtaget ej får placeras inomhus, vare sig i allmänt utrymme eller i eget förrådsutrymme.

Porttelefon

Porttelefoni genom Ownit.
Digitalt tvättstuga bokningar modern utrustning, tagg lås system som är monterat 2012 som underlättar nyckelhanteringen.

Privat kundservice
08 – 525 07 300
support@ownit.se
mån – fre 08:00 – 22:00
lör och sön 10:00 – 19:00

Tvättstugor

Två tvättstugor finns till varje entré. För bokning av tvätt-pass och tillträde till tvättstugan använder du nyckelbrickan som hör till lägenheten. Anvisningar om hur bokningssystemet används finns anslaget utanför tvättstugorna och på hemsidan. Du har tillgång till åtta tvätt-pass om vardera fyra timmar per månad. Du kan boka två tvättstugor och två tvätt-pass per gång och en ny tvätt tid kan bokas först efter avslutat tvätt-pass.

Egen tvätt- och diskmaskin

Kontakta fackman innan ni installerar egen tvätt- eller diskmaskin för att säkerställa att detta blir fackmannamässigt gjort!

Bostadsrättsinnehavaren ansvarar själv för eventuella vattenskador. Kontakta ert försäkringsbolag. Föreningen står för tilläggsförsäkring. Du måste se till att ha hemförsäkring.

Undvik att använda tvätt- eller diskmaskin under tider nämnda nedan under stycket ”Ljud”.

Rökning

Alla gemensamma utrymmen skall hållas rökfria. Detta gäller trapphus, tvättstugor, cykelkällare, källargångar, fritidslokal etc.

Rätten att slippa utsättas för tobaksrök är inte bara en fråga om trivsel, utan även ett livsvillkor för bl.a. allergiker och astmatiker.

Brandvarnare

6303410

De senaste tio åren har kraven på brandvarnare i bostäder och hur de ska monteras skärpts. Sedan 1999 finns det krav i byggreglerna att brandvarnare skall installeras i alla nybyggda bostäder. För äldre bostäder finns ett allmänt råd från Räddningsverket som säger att det bör finnas brandvarnare i alla lokaler som används för bostadsändamål.

Brandvarnaren ska placeras i takets högsta punkt och inte på väggen. Det bör finnas minst en brandvarnare på varje våning, samt i anslutning till sovrum. Vissa brandvarnare kan kopplas ihop så att en upptäckt brand på ena våningen uppmärksammas samtidigt i hela bostaden.

Batteridrivna brandvarnare är vanligast, men det finns också nätanslutna. Undersökningar visar att alltför många brandvarnare inte fungerar, eftersom gamla batterier inte har bytts ut. Nätanslutna brandvarnare är därför att föredra ur drift- och skötselsynpunkt.

Grovsopor
Grovsopor och andra sopor som inte är anpassade för våra soprum får ni själva transportera till Spillepengen. Se karta nedan.

Störande ljud

Att bo tillsammans i samma fastighet kräver att alla visar respekt för sina grannar och genom samverkan bidrar till en god boendemiljö. I fastigheter med betongväggar sprider sig vibrationer ( ljud ) av alla de slag genom väggarna som fungerar som en resonanslåda. Ljud, oljud och vibrationer i din lägenhet fortplantar sig även till dina grannar. Du är därför skyldig att visa sådan hänsyn att du inte stör dina grannar eller andra boende.
Störningar kan bland annat omfatta störande fester, hög musik, skällande hundar, renoveringsarbeten, skrik och bråk, klampande i golv, använda tvättmaskin sent på kvällen. Ställa soppåsar i trappan, röklukt som sprider sig till grannar kan också räknas till störningar. Givetvis får man ha fest ibland men förvarna då dina grannar genom att sätta upp en lapp i trappan om när du tänkt ha fest.

Kontakta Fastighetsjouren gällande vattenskada, värme, sanitet, El…
Vardagar kl. 16-07
Lördag, söndag & helgfria dagar dygnet runt

Kontakta störningsjouren om ni upplever att en granne stör utanför nedan utsatta tider.
Vardagar måndag – torsdag kl. 7-20
Fredag kl. 7-22
Lördag kl.10-22  Söndagar och helgdagar kl.11-18

Större renoverings – ombyggnadsarbeten får utföras under följande tider. Kontakta störningsjouren om ni upplever att en granne stör utanför nedan utsatta tider.
Vardagar måndag – fredag kl. 7-20
Lördag kl. 10-18 Söndagar och helgdagar kl. 11-16

Anmäl direkt till kontoret
Soppåsar i trappan
Röklukt i trappan
Barnvagnar och skor utanför dörren
Övrigt- Ställ frågan till felanmälan -Skriftligt via hemsidan eller i föreningens brevlåda på Widells väg 5.

ATT GÖRA EN STÖRNINGSANMÄLAN
Börja med att…
Prata med er granne med det ni upplever störande

Ring störningsjouren ( föreningen behöver underlag på er störning )
När ni kontaktar störningsjouren får föreningen en kopia på denna. Om en boende stör upprepande gånger kommer en rättelse gå ut till denne.
Om ni har några frågor om en störande granne eller undrar hur ni skall gå tillväga efter ni följt instruktionerna ovan gör ni detta SKRIFTLIGT och lämnar i föreningens röda brevlåda på Widells väg 5 eller så ställer ni er fråga på HSB Brf Arvids hemsida.

HSB Brf Arvids hemsida
http://www.brf-arvid.se/
Felanmälan
Välj ärende

Den bostadsrättshavare som vid upprepade tillfällen stör sina grannar riskerar att avhysas från sin bostad.
Securitas störningsjour/fastighetsjour Tel nr: 010-4705252

Husdjur och andra djur

hundbajs1_117685300_png

Det är trevligt med sällskapsdjur, men hundar skall vara kopplade på tomten, och det är förbjudet att rasta dom på tomten. Skulle en olycka hända, så är ni enligt lag tvungna att plocka upp bajset.

Kattsand får inte spolas ner i toaletten då detta kan orsaka stopp i avloppet och skall därför paketeras väl och slängs i miljöhus. Hundar, katter och andra husdjur är inte tillåtna i tvättstugorna. Risk för allergier mm.

Fåglar får ej matas vare sig från fönster, balkonger eller från gården. Julkärvar o.dyl. får hängas i träd, dock inte så att gångar eller lekplatser förorenas.

Lagen om tillsyn om hundar och katter
Hund skall hållas kopplad på offentlig plats. Lagens syfte är att skydda. Läs mer på följande länkar.
http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/Hundar-i-naturen/
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20071150.htm

 Ytter- och källardörrar

Tänk på inbrottsrisken! Tjuvar och andra obehöriga kan förutom att stjäla, även orsaka stor skada, t.ex. bränder.

Ytter- och källardörrar skall vara stängda och låsta både dag som natt. Ifall man ställer upp en ytter- eller källardörr för att flytta eller för att bära ut något, skall man tillse att dörren åter stängs och låses. Källarförråd skall alltid vara låsta med hänglås.