Köpa eller sälja bostadsrätt

http://www.bostadsrattsagarna.se/k%C3%B6pa-bostadsr%C3%A4tt-16166215

De som skall sälja sin lägenhet anlitar en mäklare eller skriver själv ett överlåtelseavtal för bostadsrätt, med köparen.

För att bli godkänd som medlem i föreningen krävs följande handlingar
Överlåtelseavtal
Köparens anställningsintyg
Löneuppgifter: lönespecifikationer 3 mån tillbaka och kopia på id handling t. ex körkort.
Om du är anställd i Danmark krävs ett RKI.

Föreningen kommer att göra kreditupplysning.

Handlingarna lämnas in till styrelsen som har en månad på sig för godkännande av det sökta medlemsskapet.

OBS! Köparen äger ej tillträde till lägenheten förrän medlemskapet är beviljat!!
Om detta inte respekteras och köparen flyttar in trots våra regler vidtages rättsliga åtgärder och köparen mister då vidare möjligheter till ett medlemskap och förpassas från bostaden!!!
Alla mäklare bör vara ytterst uppmärksamma på detta!!

När man flyttar in finns en flyttvagn att låna, som man drar från gatan till entré dörren. Tyvärr kan man inte köra in med bil på gångarna på grund av att stenplattorna slits och trycks ner och ojämnheter uppstår.Ring felanmälan och be de att boka flyttvagnen, vaktmästaren ställer den på den adress ni har angivit och nycklar i ert postbox.
De som säljer sin lägenhet bör upplysa de som skall flytta in om detta!

http://www.bostadsrattsagarna.se/k%C3%B6pa-bostadsr%C3%A4tt-16166215