Andrahandsuthyrning

Om att hyra i andra hand

Visst kan du hyra ut din bostadrättslägenhet i andra hand men det är några saker att tänka på före själva uthyrning. Gör du fel riskerar du faktiskt att bli av med din bostad.

Så här går det tillväga

Ansökan skall vara skriftligt till bostadrättsförningens styrelse om att få ut lägenheten i andra hand. Det räknas också som andrahandsuthyrning även om du inte tar betalt. Ange varför du vill hyra ut lägenheten, till vem och för hur lång tid. Om styrelsen inte går med på hyra ut ska de meddela dig skälen till sitt beslut.

Vilka regler gäller?

Du har rätt att hyra ut lägenheten om du har – beaktansvärda skäl- enligt bostadsrättslagen.

Det kan vara du arbetar eller studerar på en annan ort, är borta pga sjukdom, militärtjänstgöring eller om du vill provbo med din partner. Om styrelsen avslår din ansökan kan du överklaga till hyresnämnden. Hyr du ut lägenheten utan styrelsens medgivande/godkännande riskerar du att bli av med nyttjanderätten. Då har föreningen rätt att säga upp dig och tvinga dig flytta.

Hur mycket tar man betalt?

Vad du har i avgift och i lånekostnader har inget att göra med vad du får ta i hyra av din hyresgäst. Hyran som du begär av andrahandshyresgästen ska vara en så kallad brukshyra. Det är en hyra i samma nivå som liknande hyreslägenheter I allmännyttiga bostadsföretag har. Du kan ringa dem för att få en uppgift om skälig hyra. Om du väljer att hyra ut lägenheten möblerad kan du öka hyran med 10 till 15 procent.

Skriv kontrakt

Hyresavtal för andrahandsupplåtelse finns att köpa i bokhandeln. Skriv ett hyresavtal med din hyresgäst, även om det är din kompis. Gå tillsammans igenom lägenhetens skick och skriv att lägenheten ska slutstädas så att den ser ut som när du lämnade den. Skriv även att hyresgästen är skyldig att teckna egen hemförsäkring. ange hur lång tid uthyrningen ska pågå och hur lång uppsägningstiden är. Undvik långa hyrestider – du kanske behöver flytta tillbaka tidigare än planerat.

Tänk också på att

…du blir hyresvärd till din hyresgäst. Be att få ta del av kreditupplysning.

…om hyrestiden är längre än två år- skriv ett avtal där hyresgästen avsäger sig besittningsrätten till lägenheten, för att undvika att hyresgästen får rätt att bo kvar i bostaden när du vill ha den tillbaka. Blanketter för detta finns hos hyresnämden.

Dokument

http://www.blankettbanken.se/filer/ans_2hand.pd

 

Frågor och svar angående andrahandsuthyrning (fördelar och risker)
http://www.hsb.se/omhsb/nyhetsarkiv/1.261015