Till mäklare

Finns några planerade avgiftsförändringar framåt?
Svar-Vid behov
Stämmer parkeringskostnaden på 100kr/mån? För tillfället Ute
Garagekostnaden på 300 kr/mån inomhus uppvärmt max 12 grader? För tillfället 300kr
Finns lediga parkerings- /garageplatser i dagsläget? Vet ej förvaltare kan ge er svar
Gällande tomträtten: Vet föreningen något mer om kommande tomträttsomförhandling 2020? Kommer avgifterna att påverkas? Har vi inte diskuterat än.
Avloppsstammarna relinades under 2016-2017.
Porttelefonerna är utbytta 2014-15
Annat som har utförts är renovering och uppfräschning av p-platser, bokningstavlor samt bevakade entréer. SVAR JA
OVK-besiktning och värmeeffektivisering. Yttermiljön har åtgärdats, lekplatser och sandlådor har fått staket för att öka säkerheten
SVAR-JA
När är kommande renoveringar planerade att utföras?
SVAR – UH plan avgör 2021 är det planerat
Byte av hisskorgar, vattenledningar, radiatorer och vattenstammar.
SVAR-Hisskorgar prioriteras 2020-21 utredning har inleds.

Nya röklagen – detta gäller på din balkong

Nya röklagen – detta gäller på din balkong

Foton: Pixabay, Mostphotos.

Så säger det nya förbudet om rökning på balkonger.

Från och med den 1 juli skärps reglerna för rökare i Sverige när rökning förbjuds på offentliga platser som uteserveringar, idrottsarenor, entréer till offentliga byggnader och lekparker.

Men vad säger egentligen reglerna om balkongen? I och med det nya rökförbudet har SBC mottagit flera frågor om huruvida förbudet även gäller balkonger eller ej.

Svaret är att det saknas en specifik lag som reglerar rökning på balkongen, eftersom det inte är en allmän plats. I stället finns svaret oftast i föreningens egna stadgar.

– Tobakslagen reglerar endast utrymmen dit allmänheten har tillträde, det vill säga offentliga platser. Därför berörs inte rökning inom bostaden och på balkongen. Av föreningens ordningsregler kan det däremot framgå om förbud mot rökning gäller eller om grillning på balkongen är tillåten. Där kan det också tydliggöras om ett eventuellt förbud omfattar all grillning, oavsett om det sker med kol, gasol eller el, säger Stefan Lindberg, affärsområdeschef juridik på SBC i ett pressmeddelande.

När det kommer till ordningsregler ska de ha ett verkligt föreningsintresse och motsvara vad folk i allmänhet anser är rimligt.

Om någon granne bryter mot dessa är det allra bäst att ta upp frågan med grannen det gäller, menar SBC.

– Ordningsregler tas fram av styrelsen men bör ha förankrats på föreningsstämman. Om grannar stör sig på varandra är det viktigt att ta upp detta med en saklig ton. Om en enskild boende inte vill klaga på ett problem direkt till sin granne går det bra att istället vända sig till styrelsen för hjälp. Om störningarna fortsätter bör styrelsen agera med en rättelseanmaning enligt bostadsrättslagen, avslutar Stefan Lindberg.

Information till medlemmar

 Informationsbrev HSB Brf Arvid Nr 1 2019-01-23

 Spolplattor Widells & Thomsons väg garage kommer stängasMiljöförvaltningen har lämnat ett besked som styrelsen skjutit upp för att noggrant kolla på vilka alternativ som finns.  Utefter detta har styrelsen kommit fram till att det är alldeles för dyrt för föreningen att tillmötesgå miljöförvaltningens krav dvs nya tankar, gräva upp de gamla, asfaltarbeten, VVS mm. Styrelsen har tagit ett beslut om att stänga spolplattorna den 28 februari 2019.

Tvättider & tvättstugor Styrelsen har tillsammans med förvaltningen undersökt hur man kan på bästa sätt få till fler och lättare åtkomst till tvättider. Detta har vi gjort genom att lyssna på dom boende. Undersökt hur andra föreningar har osv.  Många har svårt att kunna boka en tid. En del bokar och utnyttjar inte sin tvättid osv.

I samband med renoveringen av tvättstugorna kommer även tvättiderna se annorlunda ut framöver på Brf Arvid. Efter vecka 5 kommer ni således se nya tvättider i tavlorna. Eventuellt kommer ni behöva boka om era tider så håll utkik.

Må-Fre

6.30-10.00

08.00-12.00

08.00-12.00

10.00-14.00

12.00-17.00

12.00-17.00

14.00-18.00

17.00-22.00

17.00-22.00

18.00-22.00

 

 

Vi kommer även bli mer stränga framöver med att kontrollera städningen i tvättstugorna. Var noga med att ni lämnar tvättstugan i städat skick enligt instruktionerna som finns i tvättstugan.

Renovering av tvättstugor Vi har gått ut med information i displaytavlorna. Information sitter även i glasmontern vid varje entré.

Displaytavlor Här uppdateras ny information successivt. Ta en titt där innan ni ringer felanmälan eller besöker kontoret.

Festlokal Denna kan ni numera boka via hemsidan. http://www.brf-arvid.se/bokning-av-festlokal/. Och ni som inte har tillgång till dator kan boka via kontoret som tidigare.

Behandling av Personuppgifter i samband med TVÄTTBOKNINGSSYSTEM och MILJÖHUS

HSB Brf Arvid använder sig av elektroniskt passagesystem för inpassering till föreningens hus, miljöhus, tvättbokning mm. Detta innebär att information kan lagras om vilken tagg som har använts vid en viss tidpunkt, till exempel vem som har tvättat i en tvättstuga. Information om vart en viss tagg befunnits vid en viss tidpunkt är en personuppgift om den går att koppla till en fysisk person.

Den som registreras har ett antal rättigheter enligt GDPR. Dessa rättigheter är

Rätt att bli informerad före insamling av personuppgifter.
Rätt att begära tillgång till personuppgifter.
Rätt att veta hur personuppgifter används.
Rätt att få information rättad.
Rätten att bli glömd, dvs. rätt att få informationen raderad vid utträde ur föreningen.
Rätten att kräva att personuppgifter inte används.

För att uppgifter om vem som har tvättat vid vilken tidpunkt ska få registreras, krävs att syftet med registreringen väger upp för det integritetsintrång det innebär att få sina uppgifter lagrade. Föreningens syfte med lagringen är att kunna säkerställa att bland annat föreningens ordningsregler följs.

Ändamålet med att kunna behandla lagrade uppgifter om vem som har tvättat är att de nyrenoverade tvättstugorna ska hållas i ett fint skick, vilket är i allas intresse och för allas trevnad. Uppgifterna kommer inte att användas i de fall någon regelöverträdelse inte förekommit. De åtgärder som kan komma att vidtas vid regelöverträdelser är att föreningen kan anmoda en bostadsrättshavare att vidta rättelse, kräva ersättning för skada etc. Regelöverträdelser som kan föranleda åtgärd enligt ovan kan vara t.ex. misskötsamhet eller skadegörelse i miljöhus eller tvättstuga. Personuppgifterna lagras inte längre tid än nödvändigt och kommer att finnas tillgänglig som längst i två veckor och sedan raderas, för användarnas säkerhets skull och för att de ovanstående rättigheterna ska tillgodoses.

Om du har frågor, kontakta styrelsen genom att skriva brev, Mail eller ställ en fråga på felanmälan. OBS! Dessa frågor skall behandlas på rätt sätt och styrelsen skall ta beslut dvs telefon samtal och muntligt godtas ej.

Detta gäller även för mäklare.

Styrelsen är personuppgiftsansvarig.

HSB Brf Arvid, 746000–0148

Widells väg 5

213 73 Malmö

Kontakt uppgifter till styrelsen och förvaltningen finner ni i er entré.

SPOLPLATTOR widellsväg och Thomsonsväg

Biltvätten i garaget:
Styrelsen tagit ett beslut om att stänga biltvätten i garaget sista februari 2019.

Miljöförvaltningen har lämnat ett besked som styrelsen dessutom skjutit upp på för att noggrant kolla på alternativen. Därefter har styrelsen kommit fram till att det är alldeles för dyrt för föreningen att tillmötesgå miljöförvaltningens krav dvs nya tankar, gräva upp de gamla, asfalt arbeten, VVS mm.

Därför har styrelsen varit tvungna att stänga ner biltvätten i garaget utifrån beslut från miljöförvaltningen.

The environmental administration has left a message that the board has also postponed to carefully examine the alternatives subsequently, the board has concluded that it is far too expensive for the association to meet the requirements of the environmental administration, new thoughts, dig up the old, asphalt works, plumbing etc.. Therefore, the board has had to shut down the car wash in the garage based on decisions from the environmental administration.

// Styrelsen