Styrelsen

Styrelsemedlemmar

 ledamöter

 BRF ARVID

Ordförande

Vice ordförande

Sekreterare

Arben Shala

arben.shala@brf-arvid.se

Admir Husic

admir.husic@brf-arvid.se

 

 Malik Choudhry

Malik.chaudhry@brf-arvid.se

Övergripande ansvar

Ekonomi

 DELAT ANSVAR MED ABBAS

 Ledamot/Studie org: Fehmi

BRAND 

HSBs ledamot

Fehmi Topallaj VVS

fehmi.topalaj@brf-arvid.se

Lars-Göran Sigurdsson

lars.sigurdsson@brf-arvid.se

Brandansvarig tillsammans med Avran

Preben Karlsson

HSB ledamot

0708-168931

Abbas Alawieh

abbas.alawieh@brf-arvid.se

Avtal ansvarig tillsammans med Malik och Förvaltaren

preben.karlsson@minepost.nu

VILL NI HA KONTAKT MED STYRELSEN DÅ KONTAKTAR NI FÖRVALTNING OCH ALLA FÖRSLAG OCH ÖNSKEMÅL, FRÅGOR MM ALLT MÅSTE PROTOKOLLFÖRAS AV STYRELSEN FÖR ATT KUNNA BEHANDALA ÄRENDEN PÅ RÄTT SÄTT

Fritidskommittén

Valberedning

Olga Apostolaova

Annika Blomhage

Nasida Husic

Besnik Ibishi

Tel Olga:217449

brfArvid@gmail.com DETTA EJ FÖR FÖRETAG ELLER MYDIGHTER ENDAST MEDLEMMARS FÖRSLAG OCH ÖNSKEMÅL, INTRESSE

Tel Nasida:0707-687163

Revisorer

Efter kl.17:00

Jörgen Lauridsen

Tigran Toft

Kontakta styrelsen:

hemsidanfelanmälantill styrelsen

http://www.brf-arvid.se/felanmalan/

Tel: Vardagar efter kl.17:00  Tel:072-536 84 55

ENDAST SMS ELER MAIL NI SOM VILL LÄMNA MEDDELANDE SÅ GÅR DET BRA MEN DET MÅSTE STYRKAS MED SKRIFLIGT HANDLING/BREV

 Förvaltare 

Sydsverige Entreprenad

Fastighetsskötsel

Trädgård

 040-630 62 50

Sydsverige Entreprenad

Sydsverige Entreprenad

Jour

 

 

Securitas

 

 

16:00-07:00

Felanmälan

 

Tel: 010-470 52 52

kl.07:00 – 16:00 Tel:  se sid för felanmälan eller gå till:

 

 Lokalvård

http://www.brf-arvid.se/felanmalan/

Atlantis städ