Festlokalen uthyrnings trivsel regler

Regler för uthyrning av festlokalen

 • Hyresgästen skall vara myndig. ID handling skall visas.
 • Hyresgäst är personligen ansvarig för all åverkan på lokalen eller dess inventarier.
 • Max antal personer i lokalen 50 personer.
 • Lokalen får inte användas för övernattning.
 • Rökning är ej tillåten.
 • Brandsläckare finns utanför festlokalen.
 • Djur får inte vistas i lokalerna. Lokalen hyrs från klockan 12.00 till 12.00 påföljande dag varvid städningen skall vara avslutad och nyckeln återlämnad senast 12 dagen efter, om inte annat görs upp med styrelsen.
Festlokalen kostar 1000 kr att hyra och 500 deposition. När nyckeln är återlämnad kommer vi att granska städningen. Har ni inte följt städinstruktionerna blir ni efter-debiterade en summa på 500 kr utöver de 1000 kronor som lokalen kostar att hyra. Hyran för festlokalen debiteras på er hyresavi månaden därpå eller när avin skickas av HSB administrationen.
Har du redan läst dessa villkor, klicka här för att boka festlokal.

Efter användandet

 1. Kontrollera väggar, golv, bord och stolar så att inga skador uppstått.
 2. Hyresgästen är skyldig att rapportera om uppkomna skador. Dessa skall anmälas till styrelsen.
 3. Dammsug och torka rent golvet med lätt fuktad mopp. Om väggar blivit nedsmutsade skall dessa rengöras.
 4. Ställ tillbaka bord och stolar till ursprunglig plats.
 5. Diska och torka porslin, ställ in i skåp, rengör kaffekokare, spis, diskbänk och diskhoar.
 6. Kontrollera att spisen är avstängd.
 7. Dra ur kontakten till kaffe- och vattenkokare.
 8. Se till att diskmaskinen är tömd på porslin och avstängd. Torka ren mikrovågsugnen och lämna luckan på glänt.
 9. Städa ur och torka ren kylen Städa toalett och släng alla sopor.
 10. Kontrollera att fönstren är stängda. Släck alla lampor när ni lämnar lokalen.

Brandregler och ansvar

Du som hyr lokalen ansvarar själv både juridiskt och ekonomiskt för de händelser som sker i och med arrangemang i lokalen. Det betyder att du ansvarar händelser som sker i lokalen och även händelser som sker utanför lokalen, i samband med arrangemang. Detta betyder att du ansvarar för alla gästers handlande i och utanför Du blir fullt ersättningsskyldig för skador och skadestånd samt eventuell kompensation. Ditt ekonomiska och juridiska ansvar gäller även vid brand.

Vi ber dig uppmärksamma och säkra följande innan arrangemanget i lokalen

 • Lokalisera nödutgångar och eventuell utrymnings plan
 • Lokalisera brandskydd
 • Se till att du inte inrymmer fler än max antal personer i lokalen
 • Att tänka på:
 • Rök inte!
 • Använd inte rökmaskin!
 • Tänd inte ljus!
 • Vid användning av spishäll se till att det inte är smuts eller rester på plattor som kan förorsaka rökutveckling.
 • Vid användning av spishäll eller ugn se till att dessa stängs av omedelbart efter användning!
 • Var uppmärksam vid användning av kaffekokare eller mikrovågsugn.

Observera att om det förekommer rökmaskin vid arrangemanget eller att någon röker i lokalen så kommer brandlarmet att utlösas. Detta resulterar i att brandlarmet tjuter, festen kan därför inte fortgå och du blir ersättningsskyldig om 2 500 kronor!
När brandlarmet utlösts måste du omgående ringa Securitas, som sedan gör en utryckning för att säkerställa att det inte förekommer brand. När jour-utryckningar märker att brand inte utlösts så kommer de kvittera av larmet i lokalen.
Resultat av detta blir följande:

 • Larmet slutar tjuta
 • Grannar kommer att ha blivit störda
 • Festen har blivit avbruten och därför avslutad
 • Föreningen faktureras på 2500 kronor, vilket du ersätter!
Har du redan läst dessa villkor, klicka här för att boka festlokal.

Jour

Innan du ringer, tänk efter om felet kan betraktas som akut eller om det kan vänta tills husvärden är i tjänst. Om du ringer måste du själv vara hemma och ta emot jourreparatören (jourfirman har inga nycklar). Observera att vid brandlarm skall du självklart omgående ringa jouren! Vid eventuella tveksamheter kontakta någon i föreningen innan, se adress nedan eller gå in på hemsidan www.brfarvid.se

OBS! Om jour-utryckningen är uppenbart obefogad, eller om du inte öppnar när jour-reparatören kommer till lokalen, blir du ersättningsskyldig. Debitering sker enligt faktura från jour-firman, totalt cirka 2 500 kronor.

Bokning

Från januari 2019 kan du boka festlokalen digitalt:

Självklart ska ni legitimera er när ni hämtar nycklar.

Vid bokning av festlokalen skall du signera ett avtal om att du är införstådd med informationen på denna sidan samt visa upp legitimation och ange ditt lägenhetsnummer och telefonnummer.