Rengöring av frånluftsdon/ventil –   HSB Brf Arvid – 20191129

För att luften i din lägenhet ska vara både bra och kännas fräsch är det viktigt att ventilationen fungerar som den ska. I din lägenhet finns därför frånluftsventiler som hjälper till att föra ut gammal luft, fukt och damm från lägenheten – de skapar också förutsättningar för att ny luft ska kunna cirkulera in. ”Frånluftsventilerna är injusterade för att suga ut ungefär 15 liter luft per sekund” i badrum,  10 l/s i wc och kök.

Det är viktigt du som bor i lägenheten inte ändrar inställning på eller stänger frånluftsventilerna, då förstör du luftcirkulationen och får sämre luft i din lägenhet.

För att ventilationssystemet ska fungera på bästa sätt är det också viktigt att hålla ventilerna rena från damm och smuts. Att göra rent frånluftsventilerna är enkelt, här visar vi hur du gör.

Det syns på ventilerna om och när det är dags för rengöring. Kontrollera minst två ggr per år. Detta är ditt ansvar som boende att rengöra själv.

När du rengör ditt frånluftsdon är det viktigt att ta loss hela donet och att undvika att skruva på den inre plattan d.v.s. ändra inte inställningen på donet. Den är inställd för att få en optimal ventilation i hela byggnaden. Vrider man på den inre plattan kommer ventilationen i alla lägenheter att fungera sämre.

  • Ta tag i den yttre ringen och dra donet rakt ut. Det kan krävas en del kraft för att göra detta. Använd inga vassa verktyg utan försök lossa med ex. en smörkniv i trä eller plast, väggen kan annars skadas.

 

  • Gör rent frånluftsdonet med dammsugare och fuktig trasa på både in och utsidan. Rengör även hålet i väggen.

 

  • Vid återmontering se till så att fjädrarna griper tag i ventilationsrörets spår och tryck fast donet på sin plats igen…….

Se denna fil för instruktioner.