Till mäklare

Finns några planerade avgiftsförändringar framåt?
Svar-Vid behov
Stämmer parkeringskostnaden på 100kr/mån? För tillfället Ute
Garagekostnaden på 300 kr/mån inomhus uppvärmt max 12 grader? För tillfället 300kr
Finns lediga parkerings- /garageplatser i dagsläget? Vet ej förvaltare kan ge er svar
Gällande tomträtten: Vet föreningen något mer om kommande tomträttsomförhandling 2020? Kommer avgifterna att påverkas? Har vi inte diskuterat än.
Avloppsstammarna relinades under 2016-2017.
Porttelefonerna är utbytta 2014-15
Annat som har utförts är renovering och uppfräschning av p-platser, bokningstavlor samt bevakade entréer. SVAR JA
OVK-besiktning och värmeeffektivisering. Yttermiljön har åtgärdats, lekplatser och sandlådor har fått staket för att öka säkerheten
SVAR-JA
När är kommande renoveringar planerade att utföras?
SVAR – UH plan avgör 2021 är det planerat
Byte av hisskorgar, vattenledningar, radiatorer och vattenstammar.
SVAR-Hisskorgar prioriteras 2020-21 utredning har inleds.