Varför byta stadgar?

Huvudskälen till varför ni ska ändra era stadgar är att:

Texterna har anpassats till aktuell lagstiftning; de nya stadgarna är mer lättbegripliga för era medlemmar; stadgarna stämmer bättre överens med de värderingar som HSB står för i dag och är mer enhetliga inom hela HSB.

Alla texter åldras med tiden. De åldras i den bemärkelsen att samhället ständigt utvecklas. Lagar, språk och värderingar förändras liksom HSB som organisation.

Senaste gången bostadsrättsföreningarnas stadgar reviderades var 2004 efter ändringar i bostadsrättslagen, men någon fullständig genomgång av stadgarna genomfördes inte. På så vis har stadgarna hittills varit ett lapptäcke av olika revisioner.

Gör tillvaron enkel. Med vårt stadgepaket överlåter ni det mesta till oss. HSB